Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Dönüşlülük Zamiri
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Bu zamir “kendi” sözcüğüdür. Şahıs isimlerinin yerine geçebileceği gibi hayvan isimlerinin ya da cansız varlıkların isimlerinin yerine de geçebilir. Çoğu zaman ek alarak kullanılır.

  Kendim Kendimiz
  Kendin Kendiniz
  Kendi Kendileri

  Bu sözcüklerdeki altı çizili ekler dönüşlülük zamirinin hangi şahsı ifade ettiğini gösterir.

  Dönüşlülük zamirinin en önemli özelliği, diğer zamirlerle beraber kullanılabilmesidir. Böyle durumlarda zamir, pekiştirme anlamı taşır.

  “Bu soruyu ben kendim çözdüm.”

  Cümlesinde hem “ben” hem “kendim” zamirleri kullanılmış; böylece “ben” zamirinin anlamı kuvvetlenmiş.

  Dönüşlülük Zamiri


  Şahısları pekiştirerek bildiren ve fiildeki işin, özne tarafından bizzat yapıldığını ya da yapana dönüşünü bildiren zamirdir. Şahıs zamiri olarak da bilinir:

  Dönüşlülük zamiri “kendi”dir.

  Bu zamir diğer zamirlerden farklı olarak bütün iyelik eklerini alabilir. İyelik eklerini üzerine hâl ekleri getirilebilir.
  Kendi-m-de
  Kendi-n-den
  Kendi-si-n-i
  Kendi-miz-in
  Kendi-niz-le
  Kendi-leri-n-ce

  İyelik eki almadan tamlayan olabilir. Bu durumda belirtili isim tamlaması sayılır:
  Kendi elim
  Kendi arkadaşın
  Kendi babası
  Kendi evimiz
  Kendi okulunuz
  Kendi fikirleri

  Özneyle (isim veya zamir) birlikte, pekiştirme görevinde (bizzat anlamında) kullanılır:
  “Saide Hanım, bir kitap okuyordu. Başını kaldırdı, kocasını süzdükten sonra:
  -Siz kendiniz de inanmıyorsunuz ya! dedi.
  -Ama, inanılır şeyler mi? (Memduh Şevket Esendal; Saide)

  Ben kendim de yaparım.
  Vali Bey, kendisi emir vermiş.
  O kendisi okusun.
  Evi siz, kendiniz görmelisiniz.

  Fiilin özneye dönüşünü bildirir:
  Çocuk kendisi yıkanmış.

  Tamlama hâlinde ve tek başına yapılan bir işi anlatmak için kullanılabilir:
  “Yüzlerce defa kendi kendime sorduğum bu suale içimizdeki yanık, hicranlı sesten ayni cevabı alıyordum...”
  “Tabiatın pek nafile yere bana verdiği bu gençlik hazinesinin kendi kendine tükenip gittiğine sızladım...”
  * Farklı kaynaktan dönüşlülük zamiri..
  Dönüşlülük Zamiri: “Kendi” zamiridir.Bu zamir,cümlede asıl şahıs zamirinin yerine kullanıldığı gibi,yerine kullanıldığı şahıs zamiriyle de yan yana olabilir. Bu durumda anlatım pekiştirilmiş olur.

  *Bu evi ben temizledim.
  *Bu evi kendim temizledim.
  *Bu evi ben kendim temizledim.(pekiştirilmiş)
  *Yol aldım sevdalarda kendimi bulmak için.
  *Kendini bir de arkadaşının yerine koy.
  *Şu dünyada ne yaparsak kendimize yaparız.
  *Beni çağırmadınız,kalkıp ben kendim geldim.

  En Çok Okunanlar

  06 | Sıfat Sıfat
  13 | Panel Panel
  17 | Zamir Zamir